Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Досадашњи руководиоци

 • ЈОВАН С. МИЛОВАНОВИЋ (1845-?)
  начелник Одељења за поверљиве полицијске послове од 1899. до 1900. године

 • ТАСА Ј. МИЛЕНКОВИЋ (1850-1918.)
  начелник Полицијског одељења од 1900. до 1901. године

 • МИЛУТИН А. ПОПОВИЋ (1863-1923.)
  начелник Полицијског одељења од 1901. до 1903. године

 • ЂОРЂЕ С. ЂОРЂЕВИЋ
  начелник Полицијског одељења од 1903. до 1905. године

 • ДРАГУТИН Н. МИЛИЋЕВИЋ (1861-1911.)
  начелник Полицијског одељења од 1905. до 1906. године

 • ОБРАД Б. БЛАГОЈЕВИЋ (1869-1959.)
  начелник Полицијског одељења од 1906. до 1907. године

 • ЧЕДОМИЉ А. КОСТИЋ (1869-1935.)
  начелник Полицијског одељења од 1907. до 1909. године

 • МИЛОРАД А. ВУЈИЧИЋ (1868-1936.)
  начелник Полицијског одељења од 1909. године

 • ЖИВОЈИН ЛАЗИЋ (1876-?)
  начелник Полицијског одељења од 1919. до 1921. године

 • ВАСА ЛАЗАРЕВИЋ (1875-1941.)
  начелник Одељења за државну заштиту од 1921. до 1925. године

 • РАДОМИР П. ТОДОРОВИЋ (1882–1935.)
  начелник Одељења за државну заштиту од 1925. до 1929. године

 • ДОБРИЦА МАТКОВИЋ (1887/1888-1973.)
  начелник Одељења за државну заштиту 1929. године

 • БРАНКО ЖЕГАРАЦ
  начелник Одељења за државну заштиту од 1929. до 1934. године

 • НЕМАЊА ЉУБИСАВЉЕВИЋ (1887-1937.)
  начелник Одељења за државну заштиту 1934. године

 • ДРАГОСЛАВ ЛАЗИЋ (1893-?)
  начелник Одељења за државну заштиту од 1934. до 1939. године

 • ЦВЕТАН Д. ЂОРЂЕВИЋ (1893–1944.)
  начелник Одељења за државну заштиту од 1939. до 1940. године

 • НЕГОСЛАВ ОЦОКОЉИЋ (1897-1961.)
  начелник Одељења за државну заштиту 1940. године

 • ПАВЛЕ С. ЂОРЂЕВИЋ (1895-1943.)
  начелник Одељења за државну заштиту 1940. године

 • СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ – КРЦУН (1918-1964.)
  начелник Одељења заштите народа (ОЗН) са Србију од 13. маја 1944. године до 19. фебруара 1946. године

 • МИЛОРАД МИЛАТОВИЋ (1910-1997.)
  помоћник министра унутрашњих послова – начелник Управе државне безбедности (УДБ) за Србију од августа 1946. године до фебруара 1953. године

 • ВЛАДАН БОЈАНИЋ (1919-2003.)
  подсекретар Државног секретаријата за унутрашње послове (ДСУП) НР Србије – начелник Управе државне безбедности (УДБ) за Србију од 28. фебруара 1953. године до 20. августа 1955. године

 • СРЕЋКО МИЛОШЕВИЋ (1919-1995.)
  подсекретар Државног секретаријата за унутрашње послове (ДСУП) НР Србије – начелник Управе државне безбедности (УДБ) за Србију од 20. августа 1955. године до маја 1961. године

 • САВА РАДОЈЧИЋ (1913-?)
  начелник Управе државне безбедности Републичког секретаријата за унутрашње послове (РСУП) СР Србије од 15. јула 1961. године до 22. маја 1964. године

 • ДРАГОСЛАВ НОВАКОВИЋ (1921-1993.)
  помоћник секретара Републичког секретаријата за унутрашње послове СР Србије задужен за послове државне безбедности од 1964. године до 1966. године

 • РАЈКО ЂАКОВИЋ (1922.)
  начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП СР Србије од 12. јула 1966. године до 16. фебруара 1971. године

 • МИЛОРАД БИСИЋ (1923-2005.)
  начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП СР Србије од 16. фебруара 1971. године до 17. јула 1974. године

 • СРДАН АНДРЕЈЕВИЋ (1924-2011.)
  начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП СР Србије од 17. јула 1974. године до 26. октобра 1976. године

 • ЖИВОМИР ЈОВАНОВИЋ (1925-1978.)
  начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП СР Србије од 3. новембра 1976. године до 7. фебруара 1978. године

 • ОБРЕН ЂОРЂЕВИЋ (1927-1997.)
  начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП СР Србије од 22. марта 1978. године до 26. јуна 1985. године

 • ДРАГУТИН МИТРОВИЋ (1939.)
  начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП СР Србије од 26. јуна 1985. године до 24. априла 1990. године

 • ПРЕДРАГ ТОДОРОВИЋ
  заменик секретара РСУП СР Србије, вршилац дружности начелника Службе државне безбедности од 24. априла 1990. године до 31. октобра 1990. године

 • ЗОРАН ЈАНАЋКОВИЋ (1939.)
  начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП СР Србије од 31. октобра 1990. године до 30. децембра 1991. године

 • ЈОВИЦА СТАНИШИЋ (1950.)
  помоћник министра унутрашњих послова – начелник Ресора државне безбедности
  од 1. јануара 1992. године до 26. октобра 1998. године

 • РАДОМИР МАРКОВИЋ (1946.)
  помоћник министра унутрашњих послова – начелник Ресора државне безбедности од 27. октобра 1998. године до 25. јануара 2001. године

 • ГОРАН ПЕТРОВИЋ (1961.)
  помоћник министра унутрашњих послова – начелник Ресора државне безбедности од 26. јануара 2001. године до 15. новембра 2001. године

 • АНДРЕЈА САВИЋ (1947.)
  начелник Ресора државне безбедности од 15. новембра 2001. године до 1. августа 2002. године и директор Безбедносно-информативне агенције од 1. августа 2002. године до 23. јануара 2003. године

 • МИША МИЛИЋЕВИЋ (1961.)
  директор Безбедносно-информативне агенције од 23. јануара 2003. године до 5. марта 2004. године

 • РАДЕ БУЛАТОВИЋ (1958.)
  директор Безбедносно-информативне агенције од 6. марта 2004. године до 17. јула 2008. године

 • САША ВУКАДИНОВИЋ (1972.)
  директор Безбедносно-информативне агенције од 18. јула 2008. године до 2. августа 2012. године

 • НЕБОЈША РОДИЋ (1953.)
  директор Безбедносно-информативне агенције од 3. августа 2012. године до 2. септембра 2013. године

 • АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ (1970.)
  директор Безбедносно-информативне агенције од 25. октобра 2013. године до 29. маја 2017. године

 • БРАТИСЛАВ ГАШИЋ (1967.)
  директор Безбедносно-информативне агенције од 29. маја 2017. године