Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Музеј БИА - Документ

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ДЕЛА ПОЛИТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ
Пов. No 2867
Ниш, 15 септембра 1899.

Господине Министре,
У одговору на Ваше писмо од 6. пр. мес., част ми је известити Вас, да сам се обратио нашим Посланствима у Паризу и Бечу с молбом да добаве и овамо пошљу уредбе тајне полиције у дотичним земљама, како би се из њих узела основа за организацију наше будуflе тајне полиције. Од Краљевског Посланства у Паризу добио сам по том предмету одговор, у коме ми јавља, да му је француски Министар Унутрашњих Дела, на његово тражење надлежним путем, одговорио, да би му врло тешко било послати писмом задовољавајући одговор на горњу нашу жељу. Он држи да би много боље било кад би се од наше стране послао у Париз нарочити делегат, који би на лицу места и за кратко време добио сва упуства која би га могла интересовати. Извештавајући Вас о овоме, част ми је послати (на другој страни наставак: Вам препис писма француског Министра Иностраних Дела по тој ствари. Изволите примити, Господине Министре, уверења о мом високом поштовању.)
Господину, Господину Ћорђу А. Генчићу, Министру Унутрашњих Дела

Архив Србије, МУД П-1899-II
Допис упућен министру унутрашњих дела Ђорђу А. Генчићу