Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Музеј БИА - Документ

НАЧЕЛНИК ОКР. РУДНИЧКОГ
ПОВЕРЉИВ0
19. Новембра 1899. год. у Чачку

Господине, Министре,
Мијаило Вучковић овдашњи механџија, предао је овдашњем телеграфу једну депешу упућену Ранку Тајсићу на Цетиње, којом му јавља, да је добио унука и да су сви здрави. Отправљање ове депеше задржао сам, а како је Мијаило овом радњом дао доказа да са Ранком стоји у преписци, предузео сам истрагу, и извршио претрес стана Мијаиловог и овим претресом нађено је ово:
1-во: Два писма Милана Бркића хајдука, упућена једно Сими а друго Војку хајдуцима у којима им поред осталога јавља, да ће на претресу порећи свој исказ код Исљедне власти за Ранка и Милију Карића.
2-го: Један одломак из писма Милије Карића које је писао из притвора Судског и у коме (на другој страни наставак) поред осталог напомиње, да треба слати у Београд једног човека, да за њега и Ранка поради да се ослободе, и да му адвокати дотуре списак поротника.
3-ће: Једно писмо Карићево такође из Судског притвора, у коме му напомиње како и на који начин да му дотура у притвору разне пошиљке.
4-то: Бележник Карићев, који је водио у притвору.
5-то: Писмо Миљка Солдатовића из Лисе од 16. Маја 1897. г. у коме му поред осталог јавља, да има да му саопшти нешто врло важно, и да чека извешће из Турске.
6-то: Једно писмо Живке жене Милије Карића, којим спроводи неко важно писмо Милијно, неком Боривоју, и у коме напомиње да за садржину истога писма несме други да зна, и
7-мо: Једна забелешка без потписа, у којој је поред осталога обележен ток истраге вођене противу Ранка и Милије. Мијаило је познат као страстан партизан, немирна духа, и Ранко му је кум. О свему овоме учтиво Вас извештавам ради знања.
Молим вас, да изволите примити уверење мог одличног поштовања.
Господину Министру Унутрашњих дела Господину Ћорђу А. Генчићу

Архив Србије, МУД П-1899-II
Извештај о претресу упућен министру унутрашњих дела