Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Музеј БИА - Документ

НАЧЕЛНИК ОКРУГА УЖИЧКОГ.
Поверљиво
23. фебруара 1900 год. Ужице

Господине Министре,
Пре неки дан, саопштио сам вам Господине Министре, да сам поверљивим путем опоменуо среске и општинске власти, да се чувају узимања мита од људи, који с њима званична посла имају. Одмах после тога и то 20. тек. месеца, Начелник среза Златиборског, г. Ћорђе Недељковић, известио ме је својим поверљивим писмом, да му је 19. тек. месеца Витор Аћимовић земљоделац из Чајетине, у једној јабуци дао један наполеон у злату, на име подмићивања, те да поништи пресуду општине Чајетинске над њим изречену, да је за тај поступак Витора казнио 15. дана затвора, новац досудио државној каси и да је тај случај објавио свима општинским судовима у његовом срезу. Тражио сам од Начелника среског да ми објасни, какав је предмет садржавала пресуда општинског суда, противу које је жалба ова, уз мито, била, и да ми пошље пресуду његову те да је расмотрим и видим, по коме је закону она донешена, а лажно писмо среског начелника (на другој страни наставак: имам част овде пов. у прилогу поднети вам, с тим понизним извешћем, да ја сматрам овај поступак именованог среског Начелника за извијање и подло извињавање како је он частан и поштен, јер држим да је тужба Виторова била на противу код другог суда општинског, само не Чајетинског, да би била и тужба и наполеон примљени, али пошто је тужба била противу Мијаила Јевремовића, преседника општине Чајетинске и његовог званичног рада, који срески Начелник сваки пут за светињу и себи предпостављену сматра, то је остала и тужба и новац не примљен, а чистоћа руку капетанових објављена је да се чује и види, бајаги јединствени пример у Златибору. Шта Ви Господине Министре по овоме будете закључили и наредили, ја Вас молим, да би имали доброту то саопштити ми, а ово је један доказ више, да овога среског Начелника треба уклонити из среза Златиборског, као познатог великог среброљубца и уображена човека, који Јевремовића посланика, безусловно слуша и његове захтеве претпоставља и мојим и Вашим наредбама, Молим Вас, Господине Министре, да изволите примити уверење мога особитог поштовања и уважења.) Господину Ћорђу А. Генчићу Министру Унутрашњих Дела

Архив Србије, МУД П-1900-I
Извештај о миту и корупцији упућен министру унутрашњих дела