Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Музеј БИА - Документ

Министар унутрашњих дела
Поверљиво
8. Марта 1900 године у Београду.

Господину Министру финансија
Господину Вук. Ј. Петровић.

Господине Министре,

Главна Државна Благајна није ни до сада издала Благајни повереног ми министарства остатак припадајуће суме на поверљиве полицијске потребе за прошлу годину у 14000 динара, а тако исто ни припадајуће суме по дизпозицијама за месеце: Јануар и Фебруар ове године у 25000 динара. Као што Вам је познато, издатци за ове потребе морају се посведневно и уредно исплаћивати, те је за правилно и брзо вршење службе полицијске неопходно потребно да се и новац одређен буџетом на овај циљ уредно добија. Према томе част ми је молити Вас да бисте изволели наредити Главној Државној Благајни да што пре изда Благајни повереног ми министарства како не издату суму од прошле године, тако и припадајуће суме за месеце Јануар и Фебруар ове године, на поверљиве потребе, као и да се у будуће, на крају сваког месеца, потребне суме на овај циљ уредно издају. Молећи Вас да ме о Вашем наређењу изволете известити, част ми је, Гоподине Министре, уверити Вас о моме одличном поштовању.
Министар

Архив Србије, МУД П-1900-I
Допис министра унутрашњих дела од 8. марта 1900. године упућен министру финансија о редовнијем исплаћивању издатака за поверљиве полицијске потребе