Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Музеј БИА - Документ

Архив Србије, МУД П-1900-I
Шифровани телеграм са поруком "Народ је расположен и весео", послат из Ниша 16. јула 1900. године, највероватније поводом веридбе краља Алексакдра I Обреновића са Драгом Машин, обављене 15. јула 1900. године