Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Музеј БИА - Документ

Начелнику округа нишког Господину Тоши Станковићу
Поверљиво
21. Јануара 1900 Ниш
"експед. 21-1-900."
Господине,

Дознао сам, да је Петко Вељковић из Гркиње, резервни поручник, кога сте кандидирали за председника општине гркињске, док је био раније председник, дао Виландричанима 3.000 динара без одобрења Државног Савета за неку земљу па сад општина нема ни земљу ни новац. Пре но што бих решио питање о његовом постављању или непостављању за општинског председника препоручујем вам, да ме одмах о горњем известите. У исто време поднећете ми списак имена осталих кандидата из те општине сем Петка, као и оцену истих сходно наређењима мога претходника у распису издатом за поднашање таквих спискова.

Министар

Архив Србије, МУД П-1900-I
Налог министра унутрашњих дела за проверу кандидата предложеног за председника општине