Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

ДВОСТРУКИ КЉУЧ

Саопштења за јавност / 14. септембар 2012. године

 

После фазе пробног рада у циљу тестирања функционисања, Безбедносно-информативна агенција је отпочела са применом система пресретања комуникација са остваривањем увида у садржај истих, методом двоструког кључа, чиме је испуњена и последња препорука из Извештаја о превентивној контролној посети Заштитника грађана Безбедносно-информативној агенцији.

Наиме, у складу са наведеном препоруком, али и препорукама Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитника грађана, донетим 06.07.2012. године након извршеног надзора над применом Закона о заштити података о личности, метод двоструког кључа подразумева да, након добијања одобрења од стране суда, пресретање комуникација са остваривањем увида у њихов садржај отпочиње када се подударе параметри унети на две независне, географски одвојене локације.

На тај начин унапређени су механизми контроле тако да је, поред постојећег бележења сваког приступа и коришћења електронског система за пресретање комуникација, ризик од могуће злоупотребе сведен на минимум.