Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Консултације са повереником и омбудсманом

Саопштења за јавност / 20. мај 2013. године

Дана, 20. маја 2013. године, у просторијама Безбедносно-информативне агенције, директор, господин Небојша Родић, одржао је консултације са Заштитником грађана, господином Сашом Јанковићем и Повереником за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, господином Родољубом Шабићем, поводом све израженијег проблема са којим се суочава Aгенција и други актери сектора безбедности (полиција, Војнобезбедносна агенција), али и правосудни органи.

Тема консултација се односила на дуже време присутну и све раширенију појаву куповине СИМ картица сва три оператора мобилне телефоније (МТС, Теленор и ВИП) без личних докумената, а тиме и без формирања и вођења регистра купаца, односно корисника, као и куповину неограниченог броја ових, нерегистрованих, картица од стране једног физичког лица, држављанина Србије или страног држављанина (према званичним подацима РАТЕЛ, у Републици Србији је активно и употребљиво 5,4 милиона корисника при-пејд ГСМ картица).

Како присутна пракса отвара простор за неограничене и масовне злоупотребе, али и чињења која представљају радњу извршења кривичних дела прописаних у Кривичном законику, као што су претње, преваре, али и нека од најтежих кривичних дела (убиство или тероризам, која су извршена или покушана експлозивном направом активираном даљински, путем мобилног телефона), Заштитник грађана и Повереник су подржали иницијативу Агенције, да се адекватним изменама релевантних законских прописа који уређују ову област, пропише, по узору на многе друге државе, чланице Европске уније (Француска, Немачка, Италија, Шпанија, Грчка, Данска, Мађарска, Словачка и Бугарска), обавеза регистрације приликом куповине СИМ картица, на самом продајном месту или путем веб портала, која омогућава идентификацију корисника (на основу личних докумената) и лоцирање продајног места. Поменуто би значајно допринело подизању способности безбедносних актера, али и правосудних органа да се супротставе злоупотребама, односно противзаконитим поступцима корисника нерегистрованих СИМ картица.