Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Буџет

Пројекција за 2015. годину

Преглед распореда средстава утврђених Упутством* за потребе Безбедносно-информативне агенције у 2015. години.

Буџет за 2014. годину

Буџет Агенције за 2014. годину утврђен је Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13), у складу са Предлогом финансијског плана Агенције.

Преглед реализације буџетских средстава Агенције за 2014. годину.

Буџет за 2013. годину

Буџет Агенције за 2013. годину утврђен је Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС” бр. 114/12 од 04.12.2012. године), у складу са Предлогом финансијског плана Агенције, a коначан износ буџета Агенције за 2013. годину утврђен је Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС″ бр. 59/13 од 05.07.2013. године) и одобреним средствима из донације.

Преглед одобрених и реализованих буџетских средстава Агенције за 2013. годину

Буџет за 2012. годину

Буџет Агенције за 2012. годину утврђен је Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину ("Службени гласник РС" број 101/2011), у складу са Предлогом финансијског плана Агенције.

Преглед предложених, одобрених и реализованих буџетских средстава Агенције за 2012. годину.

На основу закључка Државне ревизорске институције о спровођењу ревизије у Безбедносно-информативној агенцији, број 400-278/2013-1 од 12.02.2013. године, у периоду од 01.03. до 15.07.2013. године спроведена је ревизија Финансијског извештаја за 2012. годину и ревизија правилности пословања БИА у 2012. години.

Током августа 2013. године Државна ревизорска институција сачинила је Коначни извештај о ревизији годишњег финансијског извештаја БИА за 2012. годину у коме је пословање Агенције оцењено позитивно.