Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Подаци о органу

Назив органа:
  Безбедносно-информативна агенција
Адреса седишта:
  Улица краљице Ане бб, Београд
Матични број:
  17410679
Порески идентификациони број:
  102199447
Адреса за пријем поднесака:
  Улица краљице Ане бб, 11040 Београд
Адреса за пријем електронских поднесака:
  kabinet@bia.gov.rs