Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Јавне набавке

2019

Јавне набавке у 2019. години:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Јавну набавку добара - канцеларијски материјал по партијама на период од годину дана од дана закључења уговора, редни број 18-1.1.1 Конкурсна документација 10. мај 2019. до 09:30h
Позив
Јавну набавку добара - хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене на период од 1 године од дана закључења уговора по партијама, редни број 13-1.1.3 Конкурсна документација 25. април 2019. до 10:00h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Јавну набавку мале вредности добара - графички материјал, материјал за штампарију и фото материјал, редни број 11-1.1.20/1 Конкурсна документација 10. април 2019. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Јавну набавку мале вредности добара - LED телевизори, редни број 8-1.1.5 Конкурсна документација 25. март 2019. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Јавну набавку добара - мобилни телефони, ред. бр. 7-1.1.6 Конкурсна документација 12. април 2019. до 10:00h
Позив
Одлука о обустави поступка
Јавну набавку мале вредности добара -новине за потребе Агенције за период од годину дана од дана закључења уговора, редни број набавке 5-1.1.9 Конкурсна документација 18. март 2019. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2018

Јавне набавке у 2018. години:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Јавну набавку мале вредности добара -опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама ред. бр. 82-1.1.10/2 Конкурсна документација 21. децембар 2018. до 08:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка за партије 3 и 4
Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2,5 и 6
Јавну набавку мале вредности добара -ХТЗ униформе, редни број 76-1.1.15 Конкурсна документација 21. децембар 2018. до 13:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку мале вредности добара -радне униформе по партијама ред. бр. 78-1.1.11/2 Конкурсна документација 19. децембар 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора за партију 1 и 3 и обустави поступка за партију 2
Обавештење о обустави поступка за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и 3
Јавну набавку мале вредности добара -алат и опрема ред. бр. 55-1.1.12 Конкурсна документација 28. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку добара - храна и пиће - територија Ужица, на период од годину дана од дана закључења уговора отворен поступак ред. бр. 53-1.1.22/2 Конкурсна документација 17. децембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку мале вредности добара - антифриз и течност за прање ветробранских стакала, ред. бр. 67-1.1.13/2 Конкурсна документација 20. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку мале вредности добара - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама ред. бр. 60-1.1.10. Конкурсна документација 15. новембар 2018. до 09:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка за партије 2,3,6,8,9, и 10
Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,4,5,7,11,12, и 13
Јавна набавка добара - канцеларијски материјал-роковници са знаком БИА и хемијске оловке, 70-1.1.1/2 Конкурсна документација 30. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - столарски и браварски материјал, 61-1.1.19/2 Конкурсна документација 08. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - електроинсталатерски материјал, 47-1.1.16 Конкурсна документација 06. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Додатне информације и појашњења 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности - радне униформе по партијама, 52-1.1.11 Конкурсна документација 05. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка добара - набавка свежег воћа и поврћа за период од годину дана од дана закључења уговора, 54-1.1.22/3 Конкурсна документација 23. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - поклони за потребе репрезентације по партијама, 48-1.1.23 Конкурсна документација 11. октобар 2018. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
Јавна набавка мале вредности добара - лабораторијски ситан инвентар по партијама, 37-1.1.21 Конкурсна документација 11. октобар 2018. до 11:00h
Позив
Одлука о додели уговора за партију 1,4,5,6 и 7 и обустави поступка за партију 2 и 3
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - материјал и инвентар за угоститељство по партијама, 40-1-1-17 Конкурсна документација 08. октобар 2018. до 09:30h
Измене и допуне конкурсне документације 1
Измене и допуне конкурсне документације 2
Позив
Додатне информације и појашњења
Измене и допуне конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
Јавна набавка мале вредности добара - лабораторијски потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту, 42-1.1.8 Конкурсна документација 21. септембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – опрема за саобраћај, антифриз и течност за прање ветробранских стакала, хемијска средства за ауто-перионицу и потрошни материјал за ауто-сервис по партијама,19-1.1.13 Конкурсна документација 10. септембар 2018. до 11:30h
Позив
Одлука о додели уговора за партију 1,3 и 4 и обустави уговора за партију 2
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору 2
Јавна набавка добара – храна и пиће на период од годину дана од дана закључења уговора отворен поступак ред. бр. 65-1.1.22/1 Конкурсна документација 26. септембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – столарски и браварски материјал ред. бр. 31-1.1.19 Конкурсна документација 9. август 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка добара – вода за пиће, ред.бр. 36-1.1.25 Конкурсна документација 29. август 2018. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – бела техника и професионална угоститељска опрема, ред.бр. 27-1.1.14 Конкурсна документација 18. јул 2018. до 11:30h
Позив
Додатне информације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – моторна уља и мазива, ред.бр. 14-1.1.18 Конкурсна документација 04. јун 2018. до 11:30h
Позив
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – уређаји за уништење папирних докумената и оптичких медија сечењем, ред.бр. 21-1.1.7 Конкурсна документација 04. јун 2018. до 11:30h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене по партијама, ред.бр. 24-1.1.3 Конкурсна документација 18. јун 2018. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – намештај, ред.бр. 18-1.1.4 Конкурсна документација 08. јун 2018. до 09:30h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – уређај за ДНК анализу, ред.бр. 17-1.1.24 Конкурсна документација 07. јун 2018. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – гуме за возила - путнички, теренски и лаки транспортни програм otvoren postupak, редни број набaвке 16-1.1.2 Конкурсна документација 12. јун 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – мобилни телефони, редни број набaвке 20-1.1.6/2 Конкурсна документација 07. мај 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал по партијама отворен поступак , редни број набaвке 9-1.1.1 Конкурсна документација 25. мај 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – LED телевизори , редни број набaвке 6-1.1.5 Конкурсна документација 20. април 2018. до 11:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – графички материјал, материјал за штампарију и фото материјал, редни број набaвке 8-1.1.20 Конкурсна документација 17. април 2018. до 09:30h
Позив
Обавештење о продужењу рока
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара –мобилни телефони, редни број набавке 7-1.1.6 Конкурсна документација 03. април 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности добара – новине за потребе Агенције за период од годину дана од дана закључења уговора, редни број набавке 5-1.1.9 Конкурсна документација 20. март 2018. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Додатне информације и појашњења 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2017

Јавне набавке у 2017. години:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Јавна набавка мале вредности добара – ХТЗ опрема по партијама, редни број 59-1.1.13 Конкурсна документација 18. децембар 2017. до 13:30h
Позив
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – со за саобраћајнице, редни број 57-1.1.22/2 Конкурсна документација 06. децембар 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту, редни број 39-1.1.12 Конкурсна документација 17. новембар 2017. до 09:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Обавештење о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка за партију 12
Обавештење о закљученим уговорима за партију 5, 10, 11, 13, 14 и 15
Обавештење о закљученим уговорима за партију 1, 2, 4, 6, 7 и 8
Јавна набавка у отвореном поступку мале вредности добара – канцеларијски материјал-роковници, редни број 50-1.1.1 Конкурсна документација 08. децембар 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – бела техника и професионална угоститељска опрема, редни број 43-1.1.16 Конкурсна документација 06. новембар 2017. до 09:30h
Позив
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – GPS навигатора, редни број 49-1.1.6/3 Конкурсна документација 03. новембар 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – опрема за лабораторију по партијама, редни број 32-1.1.5 Конкурсна документација 13. октобар 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Измене и допуне конкурсне документације 1
Додатне информације и појашњења 2
Обавештење о продужењу рока 1
Додатне информације и појашњења 3
Измене и допуне конкурсне документације 2
Додатне информације и појашњења 4
Додатне информације и појашњења 5
Измене и допуне конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – материјал и инвентар за угоститељство, редни број 40-1.1.18 Конкурсна документација 11. октобар 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
Јавна набавка мале вредности добара – електроинсталатерски материјал, редни број 33-1.1.17 Конкурсна документација 02. октобар 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информација и појашњења
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатне информације и појашњења
Изменa конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – со за саобраћајнице, редни број 31-1.1.22 Конкурсна документација 29. септембар 2017. до 09:30h
Позив
Измењена конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности – лабораторијски потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту, редни број 35-1.1.10 Конкурсна документација 21. септембар 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – антифриз, течност за прање ветробранског стакла, хемијска средства за ауто-перионицу и потрошни материјал за ауто-сервис, редни број 29-1.1.15 Конкурсна документација 5. септембар 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – молерски материјал, редни број 24-1.1.19 Конкурсна документација 31. август 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – алат и опрема, редни број 27-1.1.14 Конкурсна документација 23. август 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – GPS навигатора, редни број 23-1.1.6/2 Конкурсна документација 4. август 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности добара – пројектор високе резолуције, редни број 26-1.1.8 Одлука о додели уговора 7. август 2017. до 10:00h
Конкурсна документација
Позив
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – столарски и браварски материјал, редни број 25-1.1.23 Конкурсна документација 21. јул 2017. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – намештај - радне столице и фотеље, редни број 20-1.1.21 Конкурсна документација 07. јул 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – уређаји за уништење папирних докумената и оптичких медија сечењем, редни број 16-1.1.9 Конкурсна документација 14. јун 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – материјал за фриготехнику редни број 15-1.1.24 Конкурсна документација 22. мај 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – моторна уља и мазива редни број набавке 14-1.1.20/2 Конкурсна документација 03. мај 2017. до 11:30h
Позив
Додатне информације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара –хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене по партијама отворен поступак, редни број набавке 9-1.1.4 Конкурсна документација 12. мај 2017. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал по партијама отворен поступак, редни број набавке 7-1.1.2 Конкурсна документација 08. мај 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – телевизори и GPS навигатори, редни број набавке 12-1.1.16 Конкурсна документација 21. април 2017. до 10:00h
Позив
Додатне информације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности – графички материјал, материјал за штампарију и фото материјал, редни број набавке 11-1.1.25 Конкурсна документација 11. април 2017. до 09:00h
Позив
Одлука
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – мобилни телефони, редни број 10-1.1.7 Конкурсна документација 12. април 2017. до 10:00h
Позив
Одлука
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара отворен поступак –гуме за возила – путнички, теренски и лаки транспортни програм редни број 8.1-1-3 Конкурсна документација 28. април 2017. до 9:30h
Позив
Додатне информације
Додатне информације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – моторна уља и мазива редни број 4-1.1.20 Конкурсна документација 23. март 2017. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности – новине на период од годину дана од дана закључења уговора редни број набавке 3-1.1.11 Конкурсна документација 20. март 2017. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2016

Јавне набавке у 2016. години: