Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Јавне набавке

2019

Јавне набавке у 2019. години:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Јавну набавку мале вредности – намештај, обликован по партијама, редни број 53-1.1.15 Конкурсна документација 27. август 2019. до 09:30h
Позив
Jавну набавку мале вредности – ситан инвентар за лабораторију, редни број 52-1.1.21 Конкурсна документација 28. август 2019. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Измена и допуна конкурсне документације
Додатне информације и појашњења 2
Јавну набавку мале вредности - столарски и браварски материјал, редни број набавке 41-1.1.16 Конкурсна документација 26. август 2019. до 09:30h
Позив
Јавну набавку мале вредности материјал за угоститељство, редни број набавке 45-1.1.18/2 Конкурсна документација 23. август 2019. до 10:30h
Позив
Јавну набавку мале вредности добара поклони за потребе репрезентације - кесе са знаком БИА, редни број набавке 43-1.1.22/1 Конкурсна документација 12. август 2019. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Јавну набавку мале вредности добaра - уређаји за уништење папирних докумената и оптичких медија сечењем, редни број набавке 28-1.1.7 Конкурсна документација 20. јун 2019. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Јавну набавку добaра - мобилни телефони отворен поступак, редни број набавке 37-1.1.6/2 Конкурсна документација 05. јул 2019. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Јавну набавку мале вредности добара - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама, редни број набавке 26-1.1.10/1 Конкурсна документација 11. јун 2019. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Јавну набавку добара - гуме за возила путнички, теренски и лаки транспортни програм отворен поступак, редни број набавке 31-1.1.2 Конкурсна документација 21. јун 2019. до 09:30h
Позив
Измене конкурсне документације
Додатне информације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку добара - материјал и инвентар за угоститељство по партијама, редни број набавке 29-1.1.18 Конкурсна документација 20. мај 2019. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора за партију 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка - парија 1
Јавну набавку добара - бела техника и професионална угоститељска опрема, редни број 30-1.1.9 Конкурсна документација 15. мај 2019. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку добара - лабораторијски потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама , редни број 25-1.1.8 Конкурсна документација 13. мај 2019. до 10:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
Јавну набавку добара - канцеларијски материјал по партијама на период од годину дана од дана закључења уговора, редни број 18-1.1.1 Конкурсна документација 10. мај 2019. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку добара - хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене на период од 1 године од дана закључења уговора по партијама, редни број 13-1.1.3 Конкурсна документација 25. април 2019. до 10:00h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку мале вредности добара - графички материјал, материјал за штампарију и фото материјал, редни број 11-1.1.20/1 Конкурсна документација 10. април 2019. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку мале вредности добара - LED телевизори, редни број 8-1.1.5 Конкурсна документација 25. март 2019. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку добара - мобилни телефони, ред. бр. 7-1.1.6 Конкурсна документација 12. април 2019. до 10:00h
Позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавну набавку мале вредности добара -новине за потребе Агенције за период од годину дана од дана закључења уговора, редни број набавке 5-1.1.9 Конкурсна документација 18. март 2019. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2018

Јавне набавке у 2018. години:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Јавну набавку мале вредности добара -опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама ред. бр. 82-1.1.10/2 Конкурсна документација 21. децембар 2018. до 08:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка за партије 3 и 4
Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2,5 и 6
Јавну набавку мале вредности добара -ХТЗ униформе, редни број 76-1.1.15 Конкурсна документација 21. децембар 2018. до 13:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку мале вредности добара -радне униформе по партијама ред. бр. 78-1.1.11/2 Конкурсна документација 19. децембар 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора за партију 1 и 3 и обустави поступка за партију 2
Обавештење о обустави поступка за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 и 3
Јавну набавку мале вредности добара -алат и опрема ред. бр. 55-1.1.12 Конкурсна документација 28. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку добара - храна и пиће - територија Ужица, на период од годину дана од дана закључења уговора отворен поступак ред. бр. 53-1.1.22/2 Конкурсна документација 17. децембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку мале вредности добара - антифриз и течност за прање ветробранских стакала, ред. бр. 67-1.1.13/2 Конкурсна документација 20. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавну набавку мале вредности добара - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама ред. бр. 60-1.1.10. Конкурсна документација 15. новембар 2018. до 09:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка за партије 2,3,6,8,9, и 10
Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,4,5,7,11,12, и 13
Јавна набавка добара - канцеларијски материјал-роковници са знаком БИА и хемијске оловке, 70-1.1.1/2 Конкурсна документација 30. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - столарски и браварски материјал, 61-1.1.19/2 Конкурсна документација 08. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - електроинсталатерски материјал, 47-1.1.16 Конкурсна документација 06. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Додатне информације и појашњења 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности - радне униформе по партијама, 52-1.1.11 Конкурсна документација 05. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка добара - набавка свежег воћа и поврћа за период од годину дана од дана закључења уговора, 54-1.1.22/3 Конкурсна документација 23. новембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - поклони за потребе репрезентације по партијама, 48-1.1.23 Конкурсна документација 11. октобар 2018. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
Јавна набавка мале вредности добара - лабораторијски ситан инвентар по партијама, 37-1.1.21 Конкурсна документација 11. октобар 2018. до 11:00h
Позив
Одлука о додели уговора за партију 1,4,5,6 и 7 и обустави поступка за партију 2 и 3
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - материјал и инвентар за угоститељство по партијама, 40-1-1-17 Конкурсна документација 08. октобар 2018. до 09:30h
Измене и допуне конкурсне документације 1
Измене и допуне конкурсне документације 2
Позив
Додатне информације и појашњења
Измене и допуне конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
Јавна набавка мале вредности добара - лабораторијски потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту, 42-1.1.8 Конкурсна документација 21. септембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – опрема за саобраћај, антифриз и течност за прање ветробранских стакала, хемијска средства за ауто-перионицу и потрошни материјал за ауто-сервис по партијама,19-1.1.13 Конкурсна документација 10. септембар 2018. до 11:30h
Позив
Одлука о додели уговора за партију 1,3 и 4 и обустави уговора за партију 2
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору 2
Јавна набавка добара – храна и пиће на период од годину дана од дана закључења уговора отворен поступак ред. бр. 65-1.1.22/1 Конкурсна документација 26. септембар 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – столарски и браварски материјал ред. бр. 31-1.1.19 Конкурсна документација 9. август 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка добара – вода за пиће, ред.бр. 36-1.1.25 Конкурсна документација 29. август 2018. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – бела техника и професионална угоститељска опрема, ред.бр. 27-1.1.14 Конкурсна документација 18. јул 2018. до 11:30h
Позив
Додатне информације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – моторна уља и мазива, ред.бр. 14-1.1.18 Конкурсна документација 04. јун 2018. до 11:30h
Позив
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – уређаји за уништење папирних докумената и оптичких медија сечењем, ред.бр. 21-1.1.7 Конкурсна документација 04. јун 2018. до 11:30h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене по партијама, ред.бр. 24-1.1.3 Конкурсна документација 18. јун 2018. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – намештај, ред.бр. 18-1.1.4 Конкурсна документација 08. јун 2018. до 09:30h
Позив
Измене и допуне конкурсне документације
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – уређај за ДНК анализу, ред.бр. 17-1.1.24 Конкурсна документација 07. јун 2018. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – гуме за возила - путнички, теренски и лаки транспортни програм otvoren postupak, редни број набaвке 16-1.1.2 Конкурсна документација 12. јун 2018. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – мобилни телефони, редни број набaвке 20-1.1.6/2 Конкурсна документација 07. мај 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал по партијама отворен поступак , редни број набaвке 9-1.1.1 Конкурсна документација 25. мај 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – LED телевизори , редни број набaвке 6-1.1.5 Конкурсна документација 20. април 2018. до 11:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – графички материјал, материјал за штампарију и фото материјал, редни број набaвке 8-1.1.20 Конкурсна документација 17. април 2018. до 09:30h
Позив
Обавештење о продужењу рока
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара –мобилни телефони, редни број набавке 7-1.1.6 Конкурсна документација 03. април 2018. до 09:30h
Позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности добара – новине за потребе Агенције за период од годину дана од дана закључења уговора, редни број набавке 5-1.1.9 Конкурсна документација 20. март 2018. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Додатне информације и појашњења 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2017

Јавне набавке у 2017. години:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Јавна набавка мале вредности добара – ХТЗ опрема по партијама, редни број 59-1.1.13 Конкурсна документација 18. децембар 2017. до 13:30h
Позив
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – со за саобраћајнице, редни број 57-1.1.22/2 Конкурсна документација 06. децембар 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту, редни број 39-1.1.12 Конкурсна документација 17. новембар 2017. до 09:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Обавештење о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка за партију 12
Обавештење о закљученим уговорима за партију 5, 10, 11, 13, 14 и 15
Обавештење о закљученим уговорима за партију 1, 2, 4, 6, 7 и 8
Јавна набавка у отвореном поступку мале вредности добара – канцеларијски материјал-роковници, редни број 50-1.1.1 Конкурсна документација 08. децембар 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – бела техника и професионална угоститељска опрема, редни број 43-1.1.16 Конкурсна документација 06. новембар 2017. до 09:30h
Позив
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – GPS навигатора, редни број 49-1.1.6/3 Конкурсна документација 03. новембар 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – опрема за лабораторију по партијама, редни број 32-1.1.5 Конкурсна документација 13. октобар 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Измене и допуне конкурсне документације 1
Додатне информације и појашњења 2
Обавештење о продужењу рока 1
Додатне информације и појашњења 3
Измене и допуне конкурсне документације 2
Додатне информације и појашњења 4
Додатне информације и појашњења 5
Измене и допуне конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – материјал и инвентар за угоститељство, редни број 40-1.1.18 Конкурсна документација 11. октобар 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
Јавна набавка мале вредности добара – електроинсталатерски материјал, редни број 33-1.1.17 Конкурсна документација 02. октобар 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информација и појашњења
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатне информације и појашњења
Изменa конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – со за саобраћајнице, редни број 31-1.1.22 Конкурсна документација 29. септембар 2017. до 09:30h
Позив
Измењена конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности – лабораторијски потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту, редни број 35-1.1.10 Конкурсна документација 21. септембар 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – антифриз, течност за прање ветробранског стакла, хемијска средства за ауто-перионицу и потрошни материјал за ауто-сервис, редни број 29-1.1.15 Конкурсна документација 5. септембар 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – молерски материјал, редни број 24-1.1.19 Конкурсна документација 31. август 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – алат и опрема, редни број 27-1.1.14 Конкурсна документација 23. август 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – GPS навигатора, редни број 23-1.1.6/2 Конкурсна документација 4. август 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности добара – пројектор високе резолуције, редни број 26-1.1.8 Одлука о додели уговора 7. август 2017. до 10:00h
Конкурсна документација
Позив
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – столарски и браварски материјал, редни број 25-1.1.23 Конкурсна документација 21. јул 2017. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – намештај - радне столице и фотеље, редни број 20-1.1.21 Конкурсна документација 07. јул 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – уређаји за уништење папирних докумената и оптичких медија сечењем, редни број 16-1.1.9 Конкурсна документација 14. јун 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – материјал за фриготехнику редни број 15-1.1.24 Конкурсна документација 22. мај 2017. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – моторна уља и мазива редни број набавке 14-1.1.20/2 Конкурсна документација 03. мај 2017. до 11:30h
Позив
Додатне информације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара –хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене по партијама отворен поступак, редни број набавке 9-1.1.4 Конкурсна документација 12. мај 2017. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал по партијама отворен поступак, редни број набавке 7-1.1.2 Конкурсна документација 08. мај 2017. до 09:30h
Позив
Додатне информације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара – телевизори и GPS навигатори, редни број набавке 12-1.1.16 Конкурсна документација 21. април 2017. до 10:00h
Позив
Додатне информације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности – графички материјал, материјал за штампарију и фото материјал, редни број набавке 11-1.1.25 Конкурсна документација 11. април 2017. до 09:00h
Позив
Одлука
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – мобилни телефони, редни број 10-1.1.7 Конкурсна документација 12. април 2017. до 10:00h
Позив
Одлука
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара отворен поступак –гуме за возила – путнички, теренски и лаки транспортни програм редни број 8.1-1-3 Конкурсна документација 28. април 2017. до 9:30h
Позив
Додатне информације
Додатне информације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – моторна уља и мазива редни број 4-1.1.20 Конкурсна документација 23. март 2017. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности – новине на период од годину дана од дана закључења уговора редни број набавке 3-1.1.11 Конкурсна документација 20. март 2017. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2016

Јавне набавке у 2016. години:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Јавна набавка мале вредности добара– потрошни материјал за ауто-сервис, редни број 53-1.1.10/1 Конкурсна документација 14. децембар 2016. до 9:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара– ХТЗ опрема редни број 52-1.1.3 Конкурсна документација 9. децембар 2016. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – столарски и браварски материјал редни број 47-1.1.12 Конкурсна документација 28. новембар 2016. до 10:00h
Позив
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности добара – потрошни материјал и резервни делови за ППЗ и ПДЗ, редни број 49-1.1.22/1 Конкурсна документација 21. новембар 2016. до 09:30h
Позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка отворен поступак - канцеларијски материјал - календари и роковници, редни број 51-1.1.1/1 Конкурсна документација 12. децембар 2016. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама, редни број 41-1.1.5 Конкурсна документација 09. новембар 2016. до 09:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели и обустави
Обавештење о закљученим уговорима
Јавна набавка отворен поступак - опрема за јавну безбедност и комплети за пружање прве помоћи по партијама, редни број 48-1.1.19 Конкурсна документација 01. децембар 2016. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора за партију 1
Одлука о обустави поступка за партију 2
Обавештење о закљученим уговорима за партију 1
Обавештење о обустави поступка за партију 2
Јавна набавка мале вредности - радне униформе по партијама, редни број 38-1.1.2 Конкурсна документација 10. новембар 2016. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима за партију 1 и 2
Јавна набавка мале вредности добара - електроинсталатерски материјал редни број 31-1.1.13 Конкурсна документација 24. октобар 2016. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности добара - антифриз, течност за прање ветробранских стакала, хемијска средства за ауто-перионицу и потршни материјал за ауто-сервис по партијама редни број 23-1.1.10 Конкурсна документација 18. октобар 2016. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Јавна набавка мале вредности добара - лабораторијски потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту-реагенси за имунолошке анализе редни број 40-1.1.18/1 Конкурсна документација 18. октобар 2016. до 12:30h
Позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности добара - бела техника и угоститељска опрема редни број 44-1.1.16 Конкурсна документација 10. октобар 2016. до 11:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности – намештај-радне столице и фотеље, редни број 36-1.1.20/1 Конкурсна документација 06. октобaр 2016. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности –алат и опрема, редни број 24-1.1.11 Конкурсна документација 13. октобaр 2016. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измењена конкурсна документација
Додатне информације и појашњења 3
Додатне информације и појашњења 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измењена конкурсна документација 2
Одлука о додели уговора
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru
Јавна набавка мале вредности –молерски материјал, редни број 37-1.1.15 Конкурсна документација 06. октобaр 2016. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru
Јавна набавка мале вредности – потрошни материјал, резервни делови и алат за ППЗ и ПДЗ по партијама редни број 33-1.1.22 Конкурсна документација 30. септембра 2016. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора и одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Јавна набавка мале вредности - намештај-радне столице и фотеље редни број 21-1.1.20 Конкурсна документација 25. јул 2016. до 09:30h
Позив
Обавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности добара - лабораторијски потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама ред. бр. 16-1.1.18 Конкурсна документација 04. јул 2016. до 12:00h
Позив
Одлука о додели уговора за партију 2,3 и 4 и обустави поступка за партију 1
Обавештење о обустави поступка за партију 1
Обавештење о закљученим уговорима за партију 2, 3 и 4
Јавна набавка мале вредности - уређаји за уништење папирних докумената и оптичких медија сечењем редни број 20-1.1.8 Конкурсна документација 29. јун 2016. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности - лабораторијска опрема и инструменти за ДНК анализу по партијама, редни број 19-1.1.21 Конкурсна документација 10. јун 2016. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка - канцеларијски материјал по партијама, ред.бр. 11-1.1.1 Конкурсна документација 13. јул 2016. до 09:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности - гама пејџери редни број 14-1.1.24 Конкурсна документација 09. мај 2016. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности - мобилни телефони, редни број 12-1.1.6 Конкурсна документација 05. мај 2016. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка - гуме за возила – путнички, теренски и лаки транспортни програм ред. бр. 8-1.1.7 Конкурсна документација 20. мај 2016. до 09:30h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности - графички материјал, материјал за штампарију и фото материјалредни број 10-1.1.17 Конкурсна документација 19. април 2016. до 09:30h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка - хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене по партијама ред. бр. 7-1.1.14 Конкурсна документација 9. мај 2016. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења 1
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
Измене и допуне конкурсне документације
Образац понуде са техничком спецификацијом
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности - новине на период од годину дана од дана закључења уговора редни број набавке 6-1.1.4 Конкурсна документација 14. март 2016. до 10:00h
Позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности - моторна уља и мазива редни број 1-1.1.9 Конкурсна документација 11. март 2016. до 10:00h
Позив
Додатне информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2015

Јавне набавке у 2015. години:

2014

У 2014. години планиране су следеће јавне набавке:

Поступак набавке

Врста набавке

Износ
без пдв-а

Јавне набавке отворени поступак

Добра

61.556.667,00

Јавне набавке
мале вредности

Добра

23.059.999,00

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама
по чл. 7 став 1. тачка 12)

Услуге

1.490.000,00

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама
по чл. 39. став 2.

Добра

3.830.000,00

Услуге

1.466.667,00

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама
по чл. 128 став 1. тачка 2) и тачка 5)

Добра

442.205.000,00

Радови

108.348.333,00

Услуге

114.660.833,00

Укупно

 

756.617.499,00

 

Јавне набавке у 2014. години:

2013

Реализација јавних набавки у 2013. години

 • а) Јавне набавке
  Укупно
  Планирана средства без ПДВ Уговорена вредност без ПДВ Уговорена вредност са ПДВ
  44.141.000,00 28.401.902,14 34.082.292,57
 • б) Јавне набавке мале вредности
  Укупно
  Планирана средства без ПДВ Уговорена вредност без ПДВ Уговорена вредност са ПДВ
  18.194.000,00 10.889.766,97 12.866.280,36

Набавке на које се закон не примењује у 2013. години

 • в) Набавке без поступка
  Укупно
  Планирана средства без ПДВ Уговорена вредност без ПДВ Уговорена вредност са ПДВ
  3.631.000,00 732.360,10 878.547,77
 • г) Поверљиве набавке / Набавке кључне за безбедност
  Укупно
  Планирана средства за 2013. годину са ПДВ-ом Уговорена вредност без ПДВ Уговорена вредност са ПДВ
  1.050.674.000,00 611.086.069,49 733.303.283,39

2012

У 2012. години планиране су следеће јавне набавке:

Реализација јавних набавки у 2012. години

Закључно са 24.07.2012. године реализовано је:

 • а) Јавне набавке
  Укупно
  Планирана средства без ПДВ Уговорена вредност без ПДВ Уговорена вредност са ПДВ
  26.525.424,00 16.896.575,00 19.937.625,50
 • б) Јавне набавке мале вредности
  Укупно
  Планирана средства без ПДВ Уговорена вредност без ПДВ Уговорена вредност са ПДВ
  19.325.427,00 9.026.134,72 10.504.542,68
 • в) Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
  Укупно
  Планирана средства без ПДВ Уговорена вредност без ПДВ Уговорена вредност са ПДВ
  584.746,00 399.555,55 431.520,00

2011

У 2011. години планиране су следеће јавне набавке:

Реализација јавних набавки у 2011. години

 • а) Јавне набавке
  Укупно
  Планирана средства без ПДВ Уговорена вредност без ПДВ Уговорена вредност са ПДВ
  27.477.118,00 25.904.547,71 30.564.858,30
 • б) Јавне набавке мале вредности
  Укупно
  Планирана средства без ПДВ Уговорена вредност без ПДВ Уговорена вредност са ПДВ
  14.732.253,00 14.028.940,51 16.326.338,39