Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

Најчешћа питања

1. Које су основне активности БИА?

БИА прикупља и обрађује информације које се односе на заштиту безбедности Републике Србије, као и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије (погледати члан 2. Закона о БИА).

2. Ко контролише рад Агенције?

Рад БИА контролише Народна скупштина и Влада Републике Србије (погледати главу IV Закона о БИА), као и судови и јавност.

3. Како грађани могу препознати припадника БИА?

Припадници БИА поседују службене легитимације са натписом и ознаком "Безбедносно-информативна агенција", идентификационим бројем и фотографијом (погледај фотографију).

4. Да ли припадници БИА носе оружје?

Да, али само припадници БИА који имају статус овлашћеног службеног лица и припадници са статусом лица на одређеним дужностима, којима на полеђини легитимације пише да имају право да носе оружје.

5. Да ли БИА има агенте?

БИА је овлашћена да користи услуге појединаца за рад у корист Агенције (погледати члан 10. Закона о БИА). Агенти могу бити лица старија од 18 година, са страним, домаћим држављанством или без држављанства, која су спремна да сарађују свесно, конспиративно и у континуитету, а у циљу заштите безбедности Републике Србије и њених грађана.

6. Како се добија овлашћење за пресретање комуникација?

БИА по закону може да пресреће комуникације само уз претходну писану наредбу Вишег суда у Београду и налога директора Агенције (погледати чланове 9., 14. и 15. Закона о БИА), односно на основу наредбе судије за претходни поступак у складу са Закоником о кривичном поступку.

7. Ко може постати припадник БИА?

Формално сваки држављанин Србије старији од 18 година, физички и ментално здрав, који није осуђиван и задовољава квалификације за радно место на које се пријављује (погледати "Профил припадника").