Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

Dan Bezbednosno-informativne agencije

Saopštenja za javnost / 17. oktobar 2008. godine

Povodom dana Bezbednosno-informativne agencije, 17.10.2008. godine, organizovan je prijem u sedištu BIA. Tom prilikom, direktor Agencije se obratio prisutnima:

Veliko mi je zadovoljstvo i posebna čast što sam u ime Bezbednosno informativne agencije Republike Srbije u prilici da vam poželim dobrodošlicu, i zahvalim se što ste svojim prisustvom uveličali obeležavanje Dana Agencije.

Istorija bezbednosnih službi u Republici Srbiji traje već 109 godina, počev od 17. oktobra 1899. godine, kada je usvojen Zakon o formiranju Odeljenja za poverljive policijske poslove u okviru Ministarstva unutrašnjih dela Kraljevine Srbije.

Tokom svih prethodnih godina, bezbednosne službe su sa više ili manje uspeha, nastojale da daju svoj puni doprinos očuvanju nacionalne bezbednosti. Kroz istoriju je bilo i perioda kada su ove službe svojim delovanjem izazivale efekte koji su bili suprotni razlozima njihovog postojanja, a u pojedinim periodima naše novije istorije, ova odstupanja od uloge koju su bezbednosne službe trebale da imaju, su bila takvog obima i karaktera da su nanosila štetu interesima građana Republike Srbije. I tada, ogromna većina pripadnika službe je časno i profesionalno obavljala svoj posao, pre svega nastojeći da izbegne sve zamke neprofesionalnosti, partijske pripadnosti, podređivanja službe ličnim interesima pojedinaca ili grupa. Oni koji se nisu oduprli takvim iskušenjima više nisu pripadnici Agencije, a u prethodnih nekoliko godina započet je obiman posao podmlađivanja Agencije, njene depolitizacije sa isključivim ciljem da Agencija zaista i obavlja posao zbog koga postoji a to je očuvanje bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana.

Osim redovnih poslova, pred Agenciju je stavljen i zadatak da svojim angažovanjem na planu ispunjavanja međunarodnih obaveza Republike Srbije, da pun doprinos evropskim integracijama naše zemlje i Agencija ovaj posao obavlja uz puno angažovanje svih svojih resursa i požrtvovan rad pripadnika. Rezultati takvog rada su vidljivi i nadamo se da ćemo u narednom periodu i ove zadatke efikasno okončati.

Takođe, Agencija je svojim angažovanjem u okviru međunarodne saradnje nastojala da kroz kontakte sa partnerskim službama iz inostranstva, da pun doprinos jačanju međunarodnog položaja naše zemlje, tako da je postala punopravan član pojedinih asocijacija bezbednosnih službi regiona, a očekuje se i prijem u druge asocijacije, sa krajnjim ciljem zajedničkog suprotstavljanja svim bezbednosnim izazovima savremenog doba.

Prioritet angažovanja rukovodstva Agencije u narednom periodu biće na daljoj kadrovskoj obnovi, pri čemu će u Agenciju biti primani stručni kadrovi koji prolaze rigoroznu selekciju, kao i na istrajavanju u zahtevima da rad Agencije bude u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima i državnim i nacionalnim interesima Republike Srbije.

U svom radu, Agencija će se, pored svog osnovnog cilja, kontraobaveštajne zaštite Republike Srbije, prioritetno suprotstavljati svim vidovima terorizma kao i međunarodnog organizovanog kriminala. Naravno, u svom radu, ostvarivaće i jačaće saradnju sa drugim službama bezbednosti u Republici Srbiji kao i sa drugim državnim organima i koristim priliku da se u ime svih pripadnika Agencije, zahvalim svim državnim organima i institucijama koji su nam pomagali u radu, pri čemu ističem da je na tom planu, saradnja bila otvorena uz međusobno razumevanje i saglasnost.

Dragi gosti, još jednom Vam se zahvaljujem i želim vam prijatan boravak u našoj Agenciji.