Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

Studenti iz Novog Pazara posetili institucije sektora bezbednosti

Saopštenja za javnost / 21. decembar 2011. godine

Misija OEBS u Srbiji i Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovali su studijsku posetu institucijama sektora bezbednosti 21. decembra 2011. godine.

Studenti su posetili Misiju OEBS u Srbiji, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bezbednosno-informativnu agenciju. Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru su pre studijske posete institucijama pohađali dve radionice o reformi sektora bezbednosti. Cilj ovog programa je da se poveća kapacitet studenata iz jugozapadne Srbije da aktivnije učestvuju u reformi sektora bezbednosti.

Zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji je polaznicima programa uručio setifikate zato što su uspešno pohađali program. Tokom posete Misiji OEBS u Srbiji studenti su se upoznali sa istorijom ove organizacije i njenom ulogom u Evropi i u reformi sektora bezbednosti u Srbiji. U Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) studenti su posetili izložbenu postаvku Agencije, upoznаli se istorijаtom, orgаnizаcijom i zаkonskim okvirimа rаdа BIA i posetili nekoliko kаbineta Obrаzovno-istrаživаčkog centrа Agencije i lаborаtoriju Institutа bezbednosti BIA.

Tokom posete Ministarstvu odbrane Republike Srbije studentima su prezentovana najznačajnija dostignuća reforme odbrane a čuli su i prezentaciju o najznačajnijim bezbednosnim izazovima u jugozapadnoj Srbiji. U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) studenti su razgovarali sa predstavnicima Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije i Odeljenja za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici.

Većini studenata ovo je bilo prvi susret sa odlučiocima u sektoru bezbednosti. Studenti su se interesovali kakva je zastupljenost nacionalnih manjina u institucijama sektora bezbednosti i kakve su procedure za zapošljavanje u ovim institucijama.

Studijska poseta je organizovana u okviru projekta "Razvoj kapaciteta akademske zajednice u jugozapadnoj Srbiji za veće učešće u reformi sektora bezbednosti" koji je podržala Misija OEBS u Srbiji.