Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

Posete agenciji

08. maj 2013. godine

Bramerc u radnoj poseti BIA - Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Serž Bramerc, tokom višednevne posete Srbiji, posetio je 08. maja 2013. godine Bezbednosno-informativnu agenciju, gde se susreo sa direktorom BIA Nebojšom Rodićem.

Tokom sastanka Bramerca, Rodića i njihovih sradnika, istaknuto je da je međusobna saradnja u dostavljanju dokumentacije na veoma visokom nivou i da nema otvorenih pitanja.

Takođe, ponovo je istaknut zahtev da tužilaštvo MKTJ vrati svu dostavljenu dokumentaciju koja nije korišćena u postupcima pred Tribunalom.

09. oktobar 2012. godine

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Serž Bramerc, boraveći u Srbiji, posetio je sa svojim saradnicima Bezbednosno-informativnu agenciju 08.10.2012. godine.

Pored činjenice da se radi o desetoj poseti Agenciji, Bramerc je posebno istakao da se saradnja sa BIA kontinuirano razvija i da se nalazi na vrlo visokom nivou uz sve poštovanje zakonskih procedura i profesionalnih uzusa.

Kako je Bramerc još istakao, razlog posete je i upoznavanje sa novim rukovodstvom Srbije, odnosno Bezbednosno-informativne agencije, od čijeg je direktora i njegovih saradnika tokom sastanka otvoreno niz novih tema, koje treba dodatno da unaprede međusobnu saradnju.

06. septembar 2012. godine

Obavljajući poslove iz svoje nadležnosti, direktor Bezbednosno-informativne agencije, sa saradnicima, imao je 29.08.2012. godine sastanak sa Dušanom Ignjatovićem, direktorom Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.

Tom prilikom, istaknuto je da je dosadašnja saradnja Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i Bezbednosno-informativne agencije bila na visokom profesionalnom nivou i da saradnju, na taj način, treba nastaviti i ubuduće.

28. avgust 2012. godine

Dana 27.08.2012. godine, direktor Bezbednosno-informativne agencije, sa saradnicima, održao je sastanak sa gospodinom Aleksandrom Nikolićem, državnim sekretarom u Ministarstvu odbrane, gospodinom Draganom Vladisavljevićem, direktorom Vojnoobaveštajne agencije i gospodinom Svetkom Kovačem, direktorom Vojnobezbednosne agencije.

Tokom susreta predočena je nužnost veće koordinacije u ispunjavanju vitalnih interesa, zaštite bezbednosti Republike Srbije, kao i otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje Ustavom utvrđenog poretka Republike Srbije.

22. avgust 2012. godine

Nakon što je Odlukom Vlade Republike Srbije 03.08.2012. godine postavljen nov direktor Bezbednosno-informativne agencije, izvršena je u skladu sa zakonom primopredaja dužnosti, sa dotadašnjim direktorom Agencije.

U sklopu dosadašnjih aktivnosti, Agenciju su posetili predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, odnosno prvi potpredsednik Vlade zadužen za odbranu, bezbednost i borbu protiv korupcije i kriminala i ministar odbrane Aleksandar Vučić.

U radnoj poseti Bezbednosno-informativnoj agenciji 13.08.2012. godine boravili su poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i zaštitnik građana Saša Janković, sa saradnicima, o čemu je javnost bila blagovremeno i adekvatno informisana.

Takođe, dana 14.08.2012. godine održan je Kolegijum Bezbednosno-informativne agencije, na kojem su rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica informisali direktora o trenutnom stanju i tekućim pitanjima, sa stanovišta svoje nadležnosti.

Svečanom delu kolegijuma prisustvovao je i bivši direktor Agencije, Saša Vukadinović.