Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

DVOSTRUKI KLJUČ

Saopštenja za javnost / 14. septembar 2012. godine

 

Posle faze probnog rada u cilju testiranja funkcionisanja, Bezbednosno-informativna agencija je otpočela sa primenom sistema presretanja komunikacija sa ostvarivanjem uvida u sadržaj istih, metodom dvostrukog ključa, čime je ispunjena i poslednja preporuka iz Izveštaja o preventivnoj kontrolnoj poseti Zaštitnika građana Bezbednosno-informativnoj agenciji.

Naime, u skladu sa navedenom preporukom, ali i preporukama Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Zaštitnika građana, donetim 06.07.2012. godine nakon izvršenog nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, metod dvostrukog ključa podrazumeva da, nakon dobijanja odobrenja od strane suda, presretanje komunikacija sa ostvarivanjem uvida u njihov sadržaj otpočinje kada se podudare parametri uneti na dve nezavisne, geografski odvojene lokacije.

Na taj način unapređeni su mehanizmi kontrole tako da је, pored postojećeg beleženja svakog pristupa i korišćenja elektronskog sistema za presretanje komunikacija, rizik od moguće zloupotrebe sveden na minimum.