Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

Konsultacije sa poverenikom i ombudsmanom

Saopštenja za javnost / 20. maj 2013. godine

Dana, 20. maja 2013. godine, u prostorijama Bezbednosno-informativne agencije, direktor, gospodin Nebojša Rodić, održao je konsultacije sa Zaštitnikom građana, gospodinom Sašom Jankovićem i Poverenikom za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gospodinom Rodoljubom Šabićem, povodom sve izraženijeg problema sa kojim se suočava Agencija i drugi akteri sektora bezbednosti (policija, Vojnobezbednosna agencija), ali i pravosudni organi.

Tema konsultacija se odnosila na duže vreme prisutnu i sve rašireniju pojavu kupovine SIM kartica sva tri operatora mobilne telefonije (MTS, Telenor i VIP) bez ličnih dokumenata, a time i bez formiranja i vođenja registra kupaca, odnosno korisnika, kao i kupovinu neograničenog broja ovih, neregistrovanih, kartica od strane jednog fizičkog lica, državljanina Srbije ili stranog državljanina (prema zvaničnim podacima RATEL, u Republici Srbiji je aktivno i upotrebljivo 5,4 miliona korisnika pri-pejd GSM kartica).

Kako prisutna praksa otvara prostor za neograničene i masovne zloupotrebe, ali i činjenja koja predstavljaju radnju izvršenja krivičnih dela propisanih u Krivičnom zakoniku, kao što su pretnje, prevare, ali i neka od najtežih krivičnih dela (ubistvo ili terorizam, koja su izvršena ili pokušana eksplozivnom napravom aktiviranom daljinski, putem mobilnog telefona), Zaštitnik građana i Poverenik su podržali inicijativu Agencije, da se adekvatnim izmenama relevantnih zakonskih propisa koji uređuju ovu oblast, propiše, po uzoru na mnoge druge države, članice Evropske unije (Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Grčka, Danska, Mađarska, Slovačka i Bugarska), obaveza registracije prilikom kupovine SIM kartica, na samom prodajnom mestu ili putem veb portala, koja omogućava identifikaciju korisnika (na osnovu ličnih dokumenata) i lociranje prodajnog mesta. Pomenuto bi značajno doprinelo podizanju sposobnosti bezbednosnih aktera, ali i pravosudnih organa da se suprotstave zloupotrebama, odnosno protivzakonitim postupcima korisnika neregistrovanih SIM kartica.