Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

Saopštenje za javnost

Saopštenja za javnost / 10. jun 2017. godine

REPUBLIKA SRBIJA
BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

SAOPŠTENјE ZA MEDIJE

Bezbednosno-informativna agencija ne preduzima radnje koje se odnose na sagledavanje aktivnosti Saše Jankovića, niti primenjuje bilo kakve posebne dokazne radnje niti posebne mere prema istom.

Sramotno je da gospodin Janković, bivši "zaštitnik" građana iznošenjem gnusnih laži i neistina, tendenciozno želi da našteti ugledu Bezbednosno-informativne agencije i svih njenih pripadnika.

Gospodin Janković bolјe od svih drugih zna da Bezbednosno-informativna agencija postupa isklјučivo na osnovu zakona, u šta je imao priliku lično da se uveri u svojim mnogobrojnim i dugotrajnim kontrolama dok je obavlјao dužnost Zaštitnika građana i o čemu je dotični sačinjavao izveštaje, koje je prezentovao javnosti i Skupštini Republike Srbije, a u kojima je pozitivno ocenjivao rad Agencije.

Bez obzira na medijske pritiske kojima je Bezbednosno-informativna agencija izložena poslednjih dana, Agencija će u narednom periodu nastaviti da štiti bezbednost Republike Srbije i svih njenih građana.

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA