Bezbednosno-informativna agencijaSecurity Information Agency

Budžet

Projekcija za 2015. godinu

Pregled rasporeda sredstava utvrđenih Uputstvom* za potrebe Bezbednosno-informativne agencije u 2015. godini.

Budžet za 2014. godinu

Budžet Agencije za 2014. godinu utvrđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13), u skladu sa Predlogom finansijskog plana Agencije.

Pregled realizacije budžetskih sredstava Agencije za 2014. godinu.

Budžet za 2013. godinu

Budžet Agencije za 2013. godinu utvrđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS” br. 114/12 od 04.12.2012. godine), u skladu sa Predlogom finansijskog plana Agencije, a konačan iznos budžeta Agencije za 2013. godinu utvrđen je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS″ br. 59/13 od 05.07.2013. godine) i odobrenim sredstvima iz donacije.

Pregled odobrenih i realizovanih budžetskih sredstava Agencije za 2013. godinu

Budžet za 2012. godinu

Budžet Agencije za 2012. godinu utvrđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu ("Službeni glasnik RS" broj 101/2011), u skladu sa Predlogom finansijskog plana Agencije.

Pregled predloženih, odobrenih i realizovanih budžetskih sredstava Agencije za 2012. godinu.

Na osnovu zaklјučka Državne revizorske institucije o sprovođenju revizije u Bezbednosno-informativnoj agenciji, broj 400-278/2013-1 od 12.02.2013. godine, u periodu od 01.03. do 15.07.2013. godine sprovedena je revizija Finansijskog izveštaja za 2012. godinu i revizija pravilnosti poslovanja BIA u 2012. godini.

Tokom avgusta 2013. godine Državna revizorska institucija sačinila je Konačni izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja BIA za 2012. godinu u kome je poslovanje Agencije ocenjeno pozitivno.