Bezbednosno-informativna agencijaSecurity Information Agency

Delokrug rada

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) formirana je Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/2002, 111/2009, 65/2014-99 (US), 66/2014), koji je stupio na snagu 27.07.2002. godine, kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa statusom pravnog lica.

BIA je civilna, nacionalna služba bezbednosti i deo je jedinstvenog bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike Srbije. Deluje na osnovu i u okviru Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata, strategije nacionalne bezbednosti, strategije odbrane i utvrđene bezbednosno-obaveštajne politike Republike Srbije ( član 2, 3. i 4. Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije).

U nadležnosti Bezbednosno-informativne agencije (član 2. Zakona o BIA) su:

  • zaštita bezbednosti Republike Srbije;
  • otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje Ustavom utvrđenog poretka Republike Srbije;
  • istraživanje, prikupljanje, obrada i procena bezbednosno-obaveštajnih podataka i saznanja od značaja za bezbednost Republike Srbije i informisanje nadležnih državnih organa o tim podacima;
  • obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o BIA.