Bezbednosno-informativna agencijaSecurity Information Agency

Kontaktirajte nas

Bezbednosno-informativna agencija
Ulica kraljice Ane bb
11040 Beograd

dežurni telefon: 19191

e-mail:

Direktor BIA
direktor@bia.gov.rs

Kabinet direktora
kabinet@bia.gov.rs

Uprava za međunarodnu saradnju
intcoop@bia.gov.rs

Uprava za ljudske resurse, pravne i materijalno-finansijske poslove
ufk@bia.gov.rs