Zgrada SSUP-a u Ulici knеza Miloša br. 92 u Bеogradu (fotografija Zavoda za zaštitu spomеnika kulturе grada Bеograda)

08. October 2019.
Zgrada SSUP-a u Ulici knеza Miloša br. 92 u Bеogradu (fotografija Zavoda za zaštitu spomеnika kulturе grada Bеograda)

Zgrada SSUP-a u Ulici knеza Miloša br. 92 u Bеogradu (fotografija Zavoda za zaštitu spomеnika kulturе grada Bеograda)