Обавештења

17. март 2020. године - Имајући у виду да је на територији Републике Србије проглашено ванредно стање, све активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник), а који су заинтересовани за куповину станова под повољнијим условима на локацији Београд, обавештавамо да је продужен рок за подношење пријаве и то на 90 дана, почев од 17. марта 2020. године.

10. март 2020. године - Обавештавамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник), да могу подносити пријаве за куповину станова на локацији Београд уз доставу одговарајуће документације наведене у позиву за учешће у куповини станова под повољнијим условима, у року од 30 дана, почев од 10.03.2020.године.

Посебно напомињемо да ПРИОРИТЕТ за куповину стана под повољнијим условима на локацији Београд имају:

  • запослени припадници на неодређено време којима је место запослења на територији града Београда на дан подношења пријаве и
  • други запослени припадници и пензионисани припадници који имају пребивалиште на територији града Београда на дан 27.07.2019.године.

Образац пријаве и позив за учешће у поступку остваривања права на куповину стана под повољнијим условима за локацију Београд доступни су за преузимање: пријава и позив.

Подсећамо припаднике који су до сада закључили предуговоре и уговоре о купопродаји непокретности-стана са надлежним SPV друштвом, да су о томе дужни писаним путем да обавесте Стамбену комисију Безбедносно-информативне агенције.

Све информације могу се добити на бројеве телефона: 011/3639 301, 011/3639 130 и на e-mail: pravni_poslovi@bia.gov.rs.

02. март 2020. године. -Обавештавамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник) да почев од дана 02.03.2020.године, могу подносити пријаве за куповину станова на локацијама Ниш, Врање, Крагујевац, Краљево, Нови Сад и Сремска Митровица, уз доставу одговарајуће документације наведене у позиву за учешће у куповини станова под повољнијим условима. 

 

Припадници, као и пензионисани припадници који се налазе на до сада усвојеним Списковима лица за сваку од наведених локација појединачно, не треба поново да подносе пријаве, осим уколико у међувремену није дошло до промена у односу на податке из раније достављене пријаве и документације.

 

Образац пријаве и позив за учешће у поступку остваривања права на куповину стана под повољнијим условима доступни су за преузимање: пријава и позив.

 

Пријаве за горе наведене локације подносе се најкасније до дана објаве Јавног позива за продају станова који ће бити расписан од стране СПВ друштва и објављен у неком од високотиражних дневних листова, о чему ће сви припадници бити благовремено обавештени објавом на сајту Агенције.

 

Подсећамо све припаднике који су до сада закључили предуговоре и уговоре о купопродаји непокретности-стана са надлежним SPV друштвом, да су о томе дужни писаним путем да обавесте Стамбену комисију Безбедносно-информативне агенције.

 

Све информације могу се добити на бројеве телефона: 011/3639 301, 011/3639 130 и на e-mail: pravni_poslovi@bia.gov.rs.

29. октобар 2019. године. - Обавештамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник) да је у дневном листу „Вечерње новости“ и на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Ниша објављен Јавни позив за продају станова у вишепородичним стамбеним објектима у Нишу, а који можете погледати кликом овде.

Напомињемо да је неопходно да припадници, ОДМАХ након активирања програма за електронско пријављивање пошаљу електронску пријаву, обзиром да се на основу момента пријема електронске пријаве (дан и сат), утврђује редослед лица која остварују право на куповину стана под повољнијим условима.

25. октобар 2019. године.- Обавештамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник) да је у дневном листу „Вечерње новости“ и на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Сремска Митровица објављен Јавни позив за продају станова у вишепородичним стамбеним објектима у Сремској Митровици, а који можете погледати кликом овде.

Напомињемо да је неопходно да припадници, ОДМАХ након активирања програма за електронско пријављивање пошаљу електронску пријаву, обзиром да се на основу момента пријема електронске пријаве (дан и сат), утврђује редослед лица која остварују право на куповину стана под повољнијим условима.

 

21. октобар 2019. године.- Обавештамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник) да је у дневном листу „Вечерње новости“ и на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Крагујевац објављен Јавни позив за продају станова у вишепородичним стамбеним објектима у Крагујевцу, а који можете погледати кликом овде.

Напомињемо да је неопходно да припадници, ОДМАХ након активирања програма за електронско пријављивање пошаљу електронску пријаву, обзиром да се на основу момента пријема електронске пријаве (дан и сат), утврђује редослед лица која остварују право на куповину стана под повољнијим условима.

18. октобар 2019. године.- Обавештамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник) да је у дневном листу „Вечерње новости“ и на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Краљево објављен Јавни позив за продају станова у вишепородичним стамбеним објектима у Краљеву, а који можете погледати кликом овде.

Напомињемо да је неопходно да припадници, ОДМАХ након активирања програма за електронско пријављивање пошаљу електронску пријаву, обзиром да се на основу момента пријема електронске пријаве (дан и сат), утврђује редослед лица која остварују право на куповину стана под повољнијим условима.

11. октобар 2019. године.- Oбавештамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник) да је у дневном листу „Политика“ и на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Нови Сад објављен Јавни позив за продају станова у вишепородичним стамбеним објектима у Новом Саду а који можете погледати овде.

Напомињемо да је неопходно да припадници, ОДМАХ након активирања програма за електронско пријављивање пошаљу електронску пријаву, обзиром да се на основу момента пријема електронске пријаве (дан и сат), утврђује редослед лица која остварују право на куповину стана под повољнијим условима.

07. октобар 2019. године.- Обавештамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник) да је у дневном листу „Политика“ и на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Врања објављен Јавни позив за продају станова у вишепородичним стамбеним објектима у Врању, а који можете погледати кликом овде.

Напомињемо да је неопходно да припадници, ОДМАХ након активирања програма за електронско пријављивање пошаљу електронску пријаву, обзиром да се на основу момента пријема електронске пријаве (дан и сат), утврђује редослед лица која остварују право на куповину стана под повољнијим условима.

06. септембар 2019. године.- ОДЛУКУ о измени и допунама Одлуке о условима, начину и поступку куповине стана под повољнијим условима погледајте овде.

01. август 2019. године. - Обавештамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник) да је дана 27.07.2019. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“, број 54/19). Обавештење о садржини и примени законских измена налази се овде.

11. март 2019. године. - Обавештавамо активне и пензионисане припаднике БИА и МУП-а(Ресор ДБ), да је у току реализација Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, на локацијама: Нови Сад и Сремска Митровица.

Обавештавамо активне и пензионисане припаднике БИА и МУП (Ресор ДБ), да је у току реализација Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, на локацијама: Крагујевац и Краљево.

Обавештавамо активне и пензионисане припаднике БИА и МУП (Ресор ДБ), да је у току реализација Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, на локацијама: Ниш и Врање.