Постани припадник

Какви људи су потребни Безбедносно-информативној агенцији?

Обављајући послове из надлежности Безбедносно-информативне агенције, припадници се сусрећу са задацима који изискују посебне квалитете и особине неохподне да се успешно одговори високим захтевима овог посла.

Актуелни конкурс за пријем на рад у Безбедносно-информативној агенцији

Медији

Галерије