Постани припадник

Какви људи су потребни Безбедносно-информативној агенцији?

Обављајући послове из надлежности Безбедносно-информативне агенције, припадници се сусрећу са задацима који изискују посебне квалитете и особине неохподне да се успешно одговори високим захтевима овог посла.

Отворени смо за људе које одликује:

 • Решеност да све своје способности и професионална знања уложе у посао заштите безбедности Републике Србије.
 • Интегритет, морални и лични, који их чини достојним овлашћења која су им поверена.
 • Високе интелектуалне способности, ширина и ниво образовања који ће им омогућити да изађу на крај са сложеношћу свакодневних задатака и пружити извесну предност у односу на потенцијалне противнике.
 • Поузданост, одговорност и лојалност због којих се други на њих увек могу ослонити.
 • Свест о тренутку, позицији у међународном окружењу и безбедносним изазовима који се налазе пред Републиком Србијом и њеним грађанима.
 • Одважност да се ухвате у коштац са неким од најзначајнијих питања са којима се као држава суочавамо и жеља да, у посебно захтевним историјским околностима, дају важан допринос остваривању националних интереса.
 • Изазов који прихватају радећи на узбудљивом, динамичном, занимљивом, несвакидашњем, али крајње одговорном послу.
 • Самопоуздање, поверење у сопствене капацитете и компетенцију, али и спремност за учење и усвајање нових знања и вештина.
 • Динамичност, предузимљивост, самосталност у послу, али и висок ниво самоконтроле, тактичности и одмерености.
 • Сталоженост, присебност и способност за решавање проблема под притиском и доношење промишљених одлука и у критичним ситуацијама.
 • Сналажљивост, прилагодљивост, флексибилност и креативност у приступу разноврсним ситуацијама са којима се могу суочити.
 • Социјалне вештине и способности за рад са људима: комуникативност, речитост, убедљивост, продорност и не мање важна, вештина слушања, у пословима чији учинак директно зависи од успешности у контактима са људима.

Актуелни конкурс за пријем на рад у Безбедносно-информативној агенцији

Уколико сматрате да поседујете горе наведене квалитете и вештине пошаљите Вашу биографију на адресу: ufk@bia.gov.rs