Public procurements

Измена бр. 3 Плана јавних набавки за 2023. годину

Измена бр. 2 Плана јавних набавки за 2023. годину

Измена бр. 1 Плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину

Измена бр. 1 Плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

2020 - Public procurements

Public procurements

Tender name
Documentation
Deadline for submission of bids

Јавна набавка мале вредности- Опрема за саобраћај, антифриз и течност за прање ЈНМВ 39-1.1.15

09:30h

Јавна набавка мале вредности - Опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту ЈНМВ 53-1.1.13

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности - Лабораторијски потрошни материјал ЈНМВ 42-1.1.11

до 09:30h

Јавна набавка - Намештај ЈН 30-1.1.6

до 09:30h

Јавна набавка - Канцеларијски материјал ЈН 21-1.1.1

до 09:30h

Јавна набавка - Гуме за возила ЈН 13-1.1.5

до 09:30 h

Јавна набавка - Хемијска средства и материјал за одржавање хигијене ЈН 9-1.1.2

до 09:30h

2019 - Public procurements

Public procurements

Tender name
Documentation
Deadline for submission of bids

Јавну набавку мале вредности добара – радне униформе по партијама редни број 86-1.1.11/2

до 11:30h

Јавну набавку мале вредности добара - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту 76-1.1.10/3

до 11:30h

Конкурсна документација за јавну набавку добара – роковници отворен поступак 83-1.1.25

до 09:30h

Jавну набавку мале вредности – водоинсталатерски материјал 16-1.1.23

до 09:30h

Jавну набавку мале вредности – алат и опрема редни број 69-1.1.12

до 09:30h

Jавну набавку мале вредности – антифриз и течност за прање ветробранских стакала, хемијска средства за ауто-перионицу и потрошни материјал за аутосервис редни број 54-1.1.24

до 09:30h

Јавну набавку добара - свеже воће и поврће на период од 12 месеци од дана закључења уговора ред. бр. 61-1.1.4/2

до 09:30h

Jавну набавку мале вредности – намештај, обликован по партијама редни број 53-1.1.15

до 09:30h

Јавну набавку мале вредности – ситан инвентар за лабораторију редни број 52-1.1.21

до 09:30h

Јавну набавку мале вредности добара поклони за потребе репрезентације - кесе са знаком БИА, редни број набавке 43-1.1.22/1

до 09:30h

Јавну набавку добара - гуме за возила путнички, теренски и лаки транспортни програм отворен поступак, редни број набавке 31-1.1.2

до 09:30h

Јавну набавку добара - материјал и инвентар за угоститељство по партијама, редни број набавке 29-1.1.18

до 09:30h

Јавну набавку добара - хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене на период од 1 године од дана закључења уговора по партијама, редни број 13-1.1.3

до 10:00h

Јавну набавку мале вредности добара -новине за потребе Агенције за период од годину дана од дана закључења уговора, редни број набавке 5-1.1.9

до 09:30h

2018 - Public procurements

Public procurements

Tender name
Documentation
Deadline for submission of bids

Јавну набавку мале вредности добара -опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама ред. бр. 82-1.1.10/2

до 08:30h

Јавну набавку мале вредности добара -радне униформе по партијама ред. бр. 78-1.1.11/2

до 09:30h

Јавну набавку мале вредности добара - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама ред. бр. 60-1.1.10.

до 09:00h

Јавна набавка добара - канцеларијски материјал-роковници са знаком БИА и хемијске оловке, 70-1.1.1/2

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности добара - електроинсталатерски материјал, 47-1.1.16

до 09:30h

Јавна набавка добара - набавка свежег воћа и поврћа за период од годину дана од дана закључења уговора, 54-1.1.22/3

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности добара - лабораторијски ситан инвентар по партијама, 37-1.1.21

до 11:00h

Јавна набавка мале вредности добара - материјал и инвентар за угоститељство по партијама, 40-1-1-17

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности – опрема за саобраћај, антифриз и течност за прање ветробранских стакала, хемијска средства за ауто-перионицу и потрошни материјал за ауто-сервис по партијама,19-1.1.13

до 11:30h

Јавна набавка добара – намештај, ред.бр. 18-1.1.4

до 09:30h

Јавна набавка добара – гуме за возила - путнички, теренски и лаки транспортни програм otvoren postupak, редни број набaвке 16-1.1.2

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности добара – графички материјал, материјал за штампарију и фото материјал, редни број набaвке 8-1.1.20

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности добара – новине за потребе Агенције за период од годину дана од дана закључења уговора, редни број набавке 5-1.1.9

до 10:00h

2017 - Public procurements

Public procurements

Tender name
Documentation
Deadline for submission of bids

Јавна набавка мале вредности добара - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту, редни број 39-1.1.12

до 09:00h

Јавна набавка у отвореном поступку мале вредности добара – канцеларијски материјал-роковници, редни број 50-1.1.1

до 09:30h

Јавна набавка добара – опрема за лабораторију по партијама, редни број 32-1.1.5

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности добара – електроинсталатерски материјал, редни број 33-1.1.17

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности – антифриз, течност за прање ветробранског стакла, хемијска средства за ауто-перионицу и потрошни материјал за ауто-сервис, редни број 29-1.1.15

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности – моторна уља и мазива редни број 4-1.1.20

до 10:00h

2016 - Public procurements

Public procurements

Tender name
Documentation
Deadline for submission of bids

Јавна набавка мале вредности - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама, редни број 41-1.1.5

до 09:00h

Јавна набавка отворен поступак - опрема за јавну безбедност и комплети за пружање прве помоћи по партијама, редни број 48-1.1.19

до 10:00h

Јавна набавка мале вредности добара - антифриз, течност за прање ветробранских стакала, хемијска средства за ауто-перионицу и потршни материјал за ауто-сервис по партијама редни број 23-1.1.10

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности –алат и опрема, редни број 24-1.1.11

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности – потрошни материјал, резервни делови и алат за ППЗ и ПДЗ по партијама редни број 33-1.1.22

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности добара - лабораторијски потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама ред. бр. 16-1.1.18

до 12:00h

Јавна набавка - канцеларијски материјал по партијама, ред.бр. 11-1.1.1

до 09:00h

Јавна набавка - хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене по партијама ред. бр. 7-1.1.14

до 10:00h

2015 - Public procurements

Public procurements

Tender name
Documentation
Deadline for submission of bids

Јавна набавка мале вредности - заштитна одећа, обућа и опрема редни број 49-1.1.3

до 09:00h

Јавна набавка мале вредности добара у отвореном поступку - опрема, ситан инвентар и потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама, редни број 41-1.1.5

до 09:00h

Јавна набавка добара – лабораторијски потрошни материјал за превентивну медицинску заштиту по партијама ред. бр. 40-1.1.22

до 09:00h

Јавна набавка мале вредности – молерски материјал, редни број 34-1.1.15

до 12:00h

Јавна набавка мале вредности добара – потрошни материјал и ситан инвентар за угоститељство по партијама редни број 36-1.1.17

до 11:00h

Јавна набавка добара – гуме за возила – путнички, теренски и лаки транспортни програм (летњи и зимски пнеуматици), редни број 44-1.1.9/1

до 09:00h

Јавна набавка мале вредности добара – апарати за домаћинство и опрема за угоститељство, редни број 39-1.1.18

до 12:00h

Јавна набавка мале вредности – електроинсталатерски материјали, редни број 31-1.1.14

до 11:00h

Јавна набавка мале вредности – радне униформе по партијама, редни број 24-1.1.2

до 09:30h

2014 - Public procurements

Public procurements

Tender name
Documentation
Deadline for submission of bids

Јавна набавка мале вредности добара - моторна уља, редни број 18-11/1

до 12:00h

Отворени поступак јавне набавке добара -радне столице и фотеље за опремање канцеларијских просторија, редни број 104-7/1

до 10:00h

Отворени поступак јавне набавке добара - столарски и браварски материјали, редни број 245-12/1

до 09:30h

Јавна набавка мале вредности - службена одећа, редни број 113-25/1

до 09:30h

Отворени поступак јавне набавке добара - алати и опрема по партијама, редни број 320-8/1

до 11:00h

2013 - Annual report of public procurements

Реализација јавних набавки у 2013. години

Јавне набавке
Total
Planned funds without VAT
Contract value without VAT
Contract value with VAT
44.141.000,00
28.401.902,14
34.082.292,57
Јавне набавке мале вредности
Total
Planned funds without VAT
Contract value without VAT
Contract value with VAT
18.194.000,00
10.889.766,97
12.866.280,36

Набавке на које се закон не примењује у 2013. години

Набавке без поступка
Total
Planned funds without VAT
Contract value without VAT
Contract value with VAT
3.631.000,00
732.360,10
878.547,77
Поверљиве набавке / Набавке кључне за безбедност
Total
Planned funds without VAT
Contract value without VAT
Contract value with VAT
1.050.674.000,00
611.086.069,49
733.303.283,39

2012 - Annual report of public procurements

У 2012. години планиране су следеће јавне набавке:

Реализација јавних набавки у 2012. години
Закључно са 24.07.2012. године реализовано је:

Јавне набавке
Total
Planned funds without VAT
Contract value without VAT
Contract value with VAT
26.525.424,00
16.896.575,00
19.937.625,50
Јавне набавке мале вредности
Total
Planned funds without VAT
Contract value without VAT
Contract value with VAT
19.325.427,00
9.026.134,72
10.504.542,68
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Total
Planned funds without VAT
Contract value without VAT
Contract value with VAT
584.746,00
399.555,55
431.520,00

2011 - Annual report of public procurements

У 2011. години планиране су следеће јавне набавке:

Реализација јавних набавки у 2011. години:

Јавне набавке
Total
Planned funds without VAT
Contract value without VAT
Contract value with VAT
27.477.118,00
25.904.547,71
30.564.858,30
Јавне набавке мале вредности
Total
Planned funds without VAT
Contract value without VAT
Contract value with VAT
14.732.253,00
14.028.940,51
16.326.338,39