Kонтактирајте нас

Адреса:

Улица краљице Ане бб, 11000 Београд

Дежурни телефон:

19191

E-Mail

Директор БИА:

kabinet@bia.gov.rs

Кабинет директора:

kabinet@bia.gov.rs

Управа за међународну сарадњу:

intcoop@bia.gov.rs

Управа за људске ресурсе, правне и материјално-финансијске послове:

ufk@bia.gov.rs

Портпарол БИА:

mediji@bia.gov.rs

Подаци о органу

Назив органа:

Безбедносно-информативна агенција

Адреса седишта:

Улица краљице Ане бб, Београд

Матични број:

17410679

Порески идентификациони број:

102199447

Адреса за пријем поднесака:

Улица краљице Ане бб, 11000 Београд

Адреса за пријем електронских поднесака:

kabinet@bia.gov.rs