Постани припадник

Какви људи су потребни Безбедносно-информативној агенцији?

Обављајући послове из надлежности Безбедносно-информативне агенције, припадници се сусрећу са задацима који изискују посебне квалитете и особине неохподне да се успешно одговори високим захтевима овог посла.

Медији

Галерије