Обавештење за купце станова под повољнијим условима - Крагујевац, Краљево, Сремска Митровица, Врање

04. октобар 2022.

Обавештавамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник), да су у дневном листу „Вечерње новости“ и на сајту www.ssb-srbija.rs објављени Јавни позиви за продају станова у вишепородичним стамбеним објектима у Крагујевцу, Краљеву, Сремској Митровици и Врању, а које можете погледати кликом на сваки град посебно.