Саопштење - Конкурс за упис на Академију за националну безбедност

08. мај 2023.

Београд 08.05.2023. годинеАкадемија за националну безбедност објавила је конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години за студијски програм Национална безбедност.

Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије са завршеном средњом стручном спремом стеченом у школи четворогодишњег трајања.

Поред општих услова конкурса, сви кандидати морају испуњавати и законом утврђене безбедносне услове, као и услове у погледу здравствених и психофизичких способности. На конкурс се могу пријавити кандидати рођени 2003. године и млађи, са пријавом пребивалишта на територији Републике Србије најмање пет година непрекидно од дана пријављивања на конкурс.

Пријаве на конкурс кандидати ће моћи да поднесу лично сваког дана од 15. до 19. маја 2023. године, у времену од 9.00 до 13.30 часова, у Палати „Србија“ (источни улаз), Булевар Михајла Пупина 2, Београд.

Више информација о условима конкурса заинтересовани могу наћи на линку.