Руководство БИА кроз историју

Јован С. Миловановић
(1845 - 1933)
начелник Одељења за поверљиве полицијске послове од 1899. до 1900. године
Таса Ј. Миленковић
(1850 - 1918)
начелник Полицијског одељења од 1900. до 1901. године
Милутин А. Поповић
(1863 - 1923)
начелник Полицијског одељења од 1901. до 1903. године
Ђорђе С. Ђорђевић
-
начелник Полицијског одељења од 1903. до 1905. године
Драгутин Н. Милићевић
(1861 - 1911)
начелник Полицијског одељења од 1905. до 1906. године
Обрад Б. Благојевић
(1869 - 1959)
начелник Полицијског одељења од 1906. до 1907. године
Чедомиљ А. Kостић
(1869 - 1935)
начелник Полицијског одељења од 1907. до 1909. године
Милорад А. Вујичић
(1868 - 1936)
начелник Полицијског одељења од 1909. године
Живојин Лазић
(1876 - 1958)
начелник Одељења за јавну безбедност од 1919. до 1921. године
Васа Лазаревић
(1875 - 1941)
начелник Одељења за државну заштиту од 1921. до 1925. године
Радомир П. Тодоровић
(1882 – 1935)
начелник Одељења за државну заштиту од 1925. до 1929. године
Добрица Матковић
(1887/1888 - 1973)
начелник Одељења за државну заштиту од 1929. године
Бранко Жегарац
-
начелник Одељења за државну заштиту од 1929. до 1934. године
Немања Љубисављевић
(1887 - 1937)
начелник Одељења за државну заштиту од 1934. године
Драгослав Лазић
(1893 - 1946)
начелник Одељења за државну заштиту од 1934. до 1939. године
Цветан Д. Ђорђевић
(1893 – 1944)
начелник Одељења за државну заштиту од 1939. до 1940. године
Негослав Оцокољић
(1897 - 1961)
начелник Одељења за државну заштиту од 1940. године
Павле С. Ђорђевић
(1895 - 1943)
начелник Одељења за државну заштиту од 1940. године
Слободан Пенезић – Kрцун
(1918 - 1964)
начелник Одељења заштите народа (ОЗН) са Србију од јула 1944. до 19. фебруар 1946. године
Милорад Милатовић
(1910 - 1997)
помоћник министра унутрашњих послова – начелник Управе државне безбедности (УДБ) за Србију од августа 1946. до фебруара 1953. године
Владан Бојанић
(1919 - 2003)
подсекретар ДСУП-а НР Србије – начелник Управе државне безбедности за Србију од 28. фебруара 1953. до 20. августа 1955. године
Срећко Милошевић
(1919 - 1995)
подсекретар ДСУП-а НР Србије – начелник Управе државне безбедности за Србију од 20. августа 1955. до маја 1961. године
Сава Радојчић
(1913-1985)
начелник Управе државне безбедности РСУП-а СР Србије од 15. јула 1961. до 22. маја 1964. године
Драгослав Новаковић
(1921 - 1993)
помоћник секретара РСУП-а СР Србије задужен за послове Државне безбедности од 1964. до 1966. године
Рајко Ђаковић
(1922 - 2018)
начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП СР Србије од 12. јула 1966. до 16. фебруара 1971. године
Милорад Бисић
(1923 - 2005)
начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП СР Србије од 16. фебруара 1971. до 17. јула 1974. године
Срдан Андрејевић
(1924 - 2011)
начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП-а СР Србије од 17. јула 1974. до 26. октобра 1976. године
Живомир Јовановић
(1925 - 1978)
начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП-а СР Србије од 3. новембра 1976. до 7. фебруара 1978. године
Обрен Ђорђевић
(1927 - 1997)
начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП-а СР Србије од 22. марта 1978. до 26. јуна 1985. године
Драгутин Митровић
(1939 - 2017)
начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП-а СР Србије од 26. јуна 1985. до 24. априла 1990. године
Предраг Тодоровић
(1930–1999)
заменик секретара РСУП-а СР Србије, вршилац дужности начелника Службе државне безбедности од 24. априла 1990. до 31. октобра 1990. године
Зоран Јанаћковић
(1939 - 2015)
начелник Службе државне безбедности – подсекретар РСУП-а СР Србије од 31. октобра 1990. до 30. децембра 1991. године
Јовица Станишић
(1950)
помоћник министра унутрашњих послова – начелник Ресора државне безбедности од 1. јануара 1992. - 26. октобра 1998. године
Радомир Марковић
(1946)
помоћник министра унутрашњих послова – начелник Ресора државне безбедности од 27. октобра 1998. до 25. јануара 2001. године
Горан Петровић
(1961)
помоћник министра унутрашњих послова – начелник Ресора државне безбедности од 26. јануара 2001. до 15. новембра 2001. године
Андреја Савић
(1947)
начелник Ресора државне безбедности од 15. новембра 2001. до 1. августа 2002. године
Андреја Савић
(1947)
директор Безбедносно-информативне агенције од 1. августа 2002. до 23. јануара 2003. године
Миша Милићевић
(1961)
директор Безбедносно-информативне агенције од 23. јануара 2003. до 5. марта 2004. године
Раде Булатовић
(1958)
директор Безбедносно-информативне агенције од 6. марта 2004. до 17. јула 2008. године
Саша Вукадиновић
(1972)
директор Безбедносно-информативне агенције од 18. јула 2008. до 2. августа 2012. године
Небојша Родић
(1953)
директор Безбедносно-информативне агенције од 3. августа 2012. - 2. септембра 2013. године
Александар Ђорђевић
(1970)
директор Безбедносно-информативне агенције од 25. октобра 2013. до 29. маја 2017. године
Братислав Гашић
(1967)
директор Безбедносно-информативне агенције од 29. маја 2017. до 26. октобра 2022. године
Александар Вулин
(1972)
директор Безбедносно-информативне агенције од децембра 2022. године до децембра 2023. године
Томислав Радовановић
(1972)
в.д. директора Безбедносно-информативне агенције од децембра 2023. године до јуна 2024. године